.
. 

WELKOM OP HET UTOPIA & EUROPA SALON

Op 7, 14 en 28 oktober bent u van harte welkom in het Hof van Busleyden, waar CONTOUR 7 driemaal een Utopia & Europa Salon zal organiseren. Elk van deze salons, waarvan de toegang volledig gratis is, behandelt kwesties die aan de basis van Utopia liggen, en stelt zich de vraag wat de rol van kunstenaars, schrijvers en denkers in het huidige Europa is.

Tijdens de drie salons treden kunstenaars, schrijvers, politiekers en filosofen zoals Fabrice Hyber, Patricia Falguières, Chiara Fumai, Chus Martìnez, Ingo Niermann, Nedko Solakov, Luuk Van Middelaar, Philippe Van Parijs en Hilde Van Gelder met elkaar in dialoog. In het Hof van Busleyden kun je eveneens de expositie van CONTOUR 7, Biënnale voor Bewegend Beeld, bezoeken, met o.a. de Fooling Utopia Bibliotheek.


UTOPIA & EUROPA SALON #1 - 7 OKTOBER 2015
“ON THE QUESTION OF GOOD COUNCIL TO THE POWERFUL”

Sprekers | Luuk van Middelaar – politiek filosoof // Fabrice Hyber – hedendaags beeldend kunstenaar // Ingo Niermann – schrijver en kunstenaar
Moderator | 
Chus Martínez – curator, kunsthistoricus en filosoof 

Tijdstip | 
18:30 – 20:00

Locatie | 
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen 

Taal | 
Engels
Prijs | 
Gratis

Het Utopia & Europa Salon wordt eveneens georganiseerd binnen het kader van New Narrative For Europe van de Europese Commissie, dat zich focust op jonge mensen in de landen van de Europese Unie.

Meer info en registratie op: www.contour7.be/nl/utopia-europa-salon-1CONTOUR 7 OP BEZOEK IN MONS 2015

Mechelen is partnerstad van Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa. Voor de gelegenheid komt CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld, er met het kunstwerk every day words disappear van de Belgische videokunstenaar Johan Grimonprez op bezoek.

In every day words disappear, dat werd gemaakt in opdracht van de huidige Biënnale, treedt Johan Grimonprez in dialoog met de marxistische politieke filosoof Michael Hardt. Onderwerpen zoals de Occupy-beweging, gemeenschappelijk goed en eigenbelang komen aan bod en worden tegenover fragmenten uit de film Alphaville van de Franse filmmaker Jean-Luc Godard geplaatst.

Every day words disappear van Johan Grimonprez is vanaf woensdag 30 september t.e.m. zondag 11 oktober in het Maison des Villes Partenaires (Rue d’Havré 114) te Mons bezichtigen.

Meer info: www.mons2015.eu/nl/home-tour-het-huis-van-onze-partner-stedenCONTOUR 7 IN DE PERS

De zevende Biënnale voor Bewegend Beeld kan voldaan terugblikken op haar eerste maand met veel geïnteresseerde bezoekers, een ongezien aantal reservaties voor gegidste wandelingen en goede reacties. Ook de nationale en internationale pers kwam al een kijkje nemen, en zag onder meer het volgende:

“Dit is een overtuigende editie met gedegen werk […], een compact parcours dat het unieke, rijke erfgoed van Mechelen mooi tot haar recht laat komen.” | De Standaard

“De zevende editie van CONTOUR, Biënnale voor Bewegend Beeld in Mechelen, is een voltreffer. Met complimenten aan curator Nicola Setari […] Het niveau scheert vaak hoge toppen. Het is kunst die raakt, iets in beweging zet en doet nadenken.” | H ART

“CONTOUR biedt een afwisselend en bijzonder boeiend parcours met een uitstekend gedoseerd aanbod van 35 werken.” | De Morgen

“Malines propose jusqu’au 8 novembre, CONTOUR 7, sa 7ième Biennale d’art vidéo […] Un beau parcours dans la ville, avec 21 artistes internationaux qui montrent que, dans l’horizon bouché, l’art reste une “trouée” possible." | La Libre Belgique

"CONTOUR 7 [...] touches on some of the most pertinent political and social topics across Europe and the world today. Indeed, amidst Europe’s growing refugee crisis, an interrogation of these themes feels painfully urgent." | Art Slant
MEER INFO OP: WWW.CONTOUR7.BE
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.

WELCOME TO THE UTOPIA & EUROPA SALON

We kindly invite you to Hof van Busleyden on 7, 14 and 28 October, where CONTOUR 7 is hosting three editions of the Utopia & Europa Salon. Each salon will tackle questions at the heart of Utopia and will explore the role of artists, writers and thinkers in Europe today. Entry to the salons is completely free.

During the three salons, artists, writers, politicians and philosophers, including Fabrice Hyber, Patricia Falguières, Chiara Fumai, Chus Martìnez, Ingo Niermann, Nedko Solakov, Luuk Van Middelaar, Philippe Van Parijs and Hilde Van Gelder, will discuss these topics. At Hof van Busleyden, you can also visit the exhibition of CONTOUR 7, a Moving Image Biennale, including the Fooling Utopia Library.

UTOPIA & EUROPA SALON #1 - 7 OCTOBER 2015
“ON THE QUESTION OF GOOD COUNCIL TO THE POWERFUL”

Speakers | Luuk van Middelaar – political philosopher
 // Fabrice Hyber – contemporary visual artist 
// Ingo Niermann – writer, novelist and artist
Moderator | 
Chus Martínez – curator, art historian and philosopher
Schedule | 
18:30 – 20:00

Venue | 
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen 

Language | 
English
Price | Free

The Utopia & Europa Salon is organised also within the framework of the European Commission's New Narrative for Europe, with a focus on young people in countries of the European Union.

More info and registration at: www.contour7.be/en/utopia-europa-salon-1CONTOUR 7 VISITS MONS 2015

Mechelen is one of the partner cities of Mons 2015, the Cultural Capital of Europe. CONTOUR 7, a Moving Image Biennale, has planned a special visit to Mons and is taking along the work every day words disappear by Belgian video-artist Johan Grimonprez.

In the acclaimed every day words disappear, which was commissioned for the current Biennale, Johan Grimonprez interviews the Marxist political philosopher Michael Hardt. Subjects such as the Occupy movement, the idea of common goods and self-interest are discussed and juxtaposed with fragments of the film Alphaville by French filmmaker Jean-Luc Godard.

Every day words disappear by Johan Grimonprez is shown from Wednesday 30 September until Sunday 11 October in the Maison des Villes Partenaires (Rue d’Havré 114) in Mons.

More info: www.mons2015.eu/en/home-tour-house-partner-citiesCONTOUR 7 PRESS

The seventh edition of the Moving Image Biennale has enjoyed a successful first month, with many interested visitors, a never-before-seen number of guided-tour reservations and positive reactions. This is what the national and international press had to say:

“This is a convincing edition with quality artworks […], a compact parcours which allows the unique and rich heritage of Mechelen to stand out.” | De Standaard (Belgian national newspaper)

“The seventh edition of CONTOUR, a Moving Image Biennale in Mechelen, is a direct hit. Our compliments to curator Nicola Setari. […] The overall level of quality reaches great heights. The art that is shown touches, moves and makes us think.” | H ART (Belgian national contemporary art magazine)

“CONTOUR offers a diverse and exceptionally interesting parcours, with an well-balanced dose of 35 artworks.” | De Morgen (Belgian National Newspaper)

“Until 8 November, Mechelen hosts CONTOUR 7, the city’s seventh Moving Image Biennale […] A wonderful parcours in the city, with 21 international artists who show that, when the horizon seems hazy, art can offer a clear way forward." | La Libre Belgique (Belgian national newspaper)

"CONTOUR 7 [...] touches on some of the most pertinent political and social topics across Europe and the world today. Indeed, amidst Europe’s growing refugee crisis, an interrogation of these themes feels painfully urgent." | Art Slant (International online contemporary art network)
MORE INFO: WWW.CONTOUR7.BE
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

.
.