.
. 


CONTOUR 7, het Directoraat-Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België nodigen u graag uit op de Utopia & Europa Salons op 14 en 28 oktober 2015 in het Hof van Busleyden te Mechelen. Deze salons worden georganiseerd binnen de context van CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld te Mechelen.

CONTOUR 7 wordt opgedragen aan de humanist en staatsman Thomas More, die als martelaar stierf en auteur was van Utopia, het meest gedebatteerde boek over politieke theorie ooit. Het Utopia & Europa Salon behandelt de vragen die aan de basis van Utopia liggen, en vindt plaats in het fysieke bijzijn van de eerste en derde editie van More zijn Utopia, die in de expositieruimtes van CONTOUR 7 te bezichtigen zijn.

Elk salon wordt georganiseerd in een speciaal ontworpen omgeving en opgebouwd rond een groeps- of panelgesprek of een lezing, en in beide gevallen gevolgd door een publiek debat. Centraal in het salon staat de vraag wat de rol van kunstenaars, schrijvers en denkers in het huidige Europa is. Hoe vormen hun utopische ideeën een essentiële bijdrage tot het algemeen belang? En hoe dragen ze bij tot de zoektocht van Europa naar een hedendaags verhaal?

Het salon vindt plaats in de ondergrondse tentoonstellingsruimtes van het Hof van Busleyden, waar je eveneens de Biënnale voor Bewegend Beeld CONTOUR 7 kunt bezoeken met o.a. de Fooling Utopia Bibliotheek.Het Utopia & Europa Salon wordt eveneens georganiseerd binnen het kader van New Narrative For Europe van de Europese Commissie, dat zich focust op jonge mensen in de landen van de Europese Unie. New Narrative for Europe is een initiatief dat zich binnen culturele, wetenschappelijke en artistieke sectoren engageert voor een duurzaam gesprek over de vele verhalen van Europa.

Meer informatie: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htm


UTOPIA & EUROPA SALON #2 - 14 OKTOBER 2015

“THE EUROPEAN UNION: EUTOPIA OR DYSTOPIA FOR EGALITARIANS?”

Deelnemers |
Philippe Van Parijs – politiek filosoof
Chiara Fumai – performance- en videokunstenares
Nedko Solakov – beeldend kunstenaar

Moderator |
Hilde Van Gelder – professor hedendaagse beeldende kunst

Programma |
17:00 – 18:30
Vrije toegang tot CONTOUR 7-locatie Hof van Busleyden
18:30 – 18:45
Lecture-performance Chiara Fumai
18:45 – 19:00
Skype sessie Nedko Solakov
19:00 – 19:30
Lezing Philippe Van Parijs
19:30 – 20:00
Debat gemodereerd door Hilde Van Gelder

Locatie |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (ingang via Sint-Jansstraat)

Taal |
Engels

Prijs |
Gratis

BELANGRIJK: REGISTRATIE IS VERPLICHT OP WWW.CONTOUR7.BE/NL/UTOPIA-EUROPA-SALON-2


UTOPIA & EUROPA SALON #3 - 28 OKTOBER 2015

“ON THE RELEVANCE OF THE RENAISSANCE FOR CONTEMPORARY EUROPE”

Deelnemers |
Andrea Büttner – beeldend kunstenares
Patricia Falguières – kunstfilosofe
Nico Dockx – beeldend kunstenaar (A Dog Republic)

Moderator |
Nicola Setari – curator CONTOUR 7

Programma |
17:00 – 17:45
Masterclass Andrea Büttner (in Cultuurcentrum Mechelen)
17:45 – 18:00
Verplaatsing naar CONTOUR 7-locatie Hof van Busleyden
18:30 – 19:00
Lezing Patricia Falguières
19:00 – 19:30
Debat gemodereerd door Nicola Setari
19:30 – 21:00
Screening La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) van A Dog Republic

De Masterclass van Andrea Büttner werd mede mogelijk met de steun van het Goethe Institut

Locatie |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (ingang via Sint-Jansstraat) | Masterclass Andrea Büttner te Cultuurcentrum Mechelen – Minderbroedersgang 5, Mechelen

Taal |
Engels

Prijs |
Gratis

BELANGRIJK: REGISTRATIE IS VERPLICHT OP WWW.CONTOUR7.BE/NL/UTOPIA-EUROPA-SALON-3MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE

Disclaimer: Het Utopia & Europa Salon #1 wordt gefilmd en mogelijk gepubliceerd op de websites van CONTOUR 7, het Directoraat Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.


CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium have the pleasure of inviting you to the Utopia & Europa Salons on October 14 and 28, 2015 in Hof van Busleyden, Mechelen. These salons are organised within the context of CONTOUR 7, a Moving Image Biennale in Mechelen.

CONTOUR 7 is dedicated to the humanist and statesman Thomas More, who died a martyr and was the author of the most debated book in political theory, Utopia. The Utopia & Europa Salon is symbolically tied to the questions at the heart of Utopia and is organised in the physical proximity of the first and third edition of More’s Utopia, which are presented in the exhibition spaces of CONTOUR 7.

Each salon takes place in a specially designed environment and is structured around either a group of panel presentations or a keynote lecture, in both cases, followed by a debate among the participants and with the audience. The central question the salon addresses is the role of artists, writers and thinkers in Europe today. How do their utopian ideas form an essential contribution to the realisation of the common good? And how do they contribute to Europe’s search for a contemporary narrative?

The salon takes place in the underground exhibition area of Hof Van Busledyen, which is the main venue of CONTOUR 7. Here you will be able to see and consult the Fooling Utopia Library as well as an important number of artworks in the exhibition.The Utopia & Europa Salon is organised also in the framework of the European Commission's New Narrative for Europe actions with a focus on young people in countries of the European Union. New Narrative for Europe is an initiative that engages the cultural, scientific and artistic sectors in the ongoing discussion on the many narratives on Europe.

More information: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htm


UTOPIA & EUROPA SALON #2 - 14 OCTOBER 2015

“THE EUROPEAN UNION: EUTOPIA OR DYSTOPIA FOR EGALITARIANS?”

Participants |
Philippe Van Parijs – political philosopher
Chiara Fumai – performance- and videoartist
Nedko Solakov – visual artist

Moderator |
Hilde Van Gelder – professor contemporary visual arts

Program |
17:00 – 18:30
Free entrance to CONTOUR 7 venue Hof van Busleyden
18:30 – 18:45
Lecture-performance Chiara Fumai
18:45 – 19:00
Skype session Nedko Solakov
19:00 – 19:30
Lecture Philippe Van Parijs
19:30 – 20:00
Debate moderated by Hilde Van Gelder

Venue |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (entrance via Sint-Jansstraat)

Language |
English

Price |
Free

IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT REGISTRATION IS REQUIRED AT WWW.CONTOUR7.BE/EN/UTOPIA-EUROPA-SALON-2


UTOPIA & EUROPA SALON #3 - 28 OCTOBER 2015

“ON THE RELEVANCE OF THE RENAISSANCE FOR CONTEMPORARY EUROPE”

Participants |
Andrea Büttner – visual artist
Patricia Falguières – philosopher of art
Nico Dockx – visual artist (A Dog Republic)

Moderator |
Nicola Setari – curator CONTOUR 7

Program |
17:00 – 17:45
Masterclass Andrea Büttner (in Cultuurcentrum Mechelen)
17:45 – 18:00
Move to CONTOUR 7-venue Hof van Busleyden
18:30 – 19:00
Lecture Patricia Falguières
19:00 – 19:30
Debate moderated by Nicola Setari
19:30 – 21:00
Screening La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) by A Dog Republic

The Masterclass of Andrea Büttner is also made possible thanks to the support of Goethe Institut

Venue |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (entrance via Sint-Jansstraat) | Masterclass Andrea Büttner at Mechelen Cultural Centre – Minderbroedersgang 5, Mechelen

Language |
English

Price |
Free

IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT REGISTRATION IS REQUIRED AT WWW.CONTOUR7.BE/EN/UTOPIA-EUROPA-SALON-3MORE INFO AT WWW.CONTOUR7.BE

Disclaimer: the Utopia & Europa Salon #1 will be filmed and possibly published on the websites of CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

.
.