.
. 
— UITNODIGING PERS PREVIEW 27.08

Beste,

CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld, vindt plaats van 29 augustus tot en met 8 november 2015. Deze editie draagt de artistieke stempel van curator Nicola Setari die de Biënnale het motto Fooling Utopia meegaf.

CONTOUR 7 wordt opgedragen aan Thomas More, de Engelse humanist en staatsman. Tijdens een verblijf in Vlaanderen in de zomer van 1515, waarbij hij ook Mechelen bezocht, schreef More het grootste deel van zijn boek over de ideale staat, het eiland Utopia.

De Biënnale presenteert nieuw en bestaand werk van meer dan twintig nationale en internationale kunstenaars op zes locaties in de stad Mechelen: Academie Mechelen, Cultuurcentrum Mechelen, de Vlietenkelder, stedelijk museum Hof van Busleyden, Kazerne Dossin en De Noker.


PERSPREVIEW DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015

We nodigen u graag uit op de perspreview DONDERDAG 27 AUGUSTUS

10:00 – 10:30
Inleiding curator Nicola Setari met koffie en/of thee aan het startpunt van CONTOUR 7
10:30 – 13:00
Begeleide wandeling langs de werken en locaties van CONTOUR 7
13:00 – 14:00
Lunch aangeboden in burgerbar Il Cardinale, waar ter gelegenheid van de Biënnale een CONTOUR 7-burger, met vegetarische optie, wordt geserveerd - niet verplicht
14:00 – 16:00 
Mogelijkheid om de locaties en werken vrij te bezoeken

Het startpunt van CONTOUR 7 bevindt zich in de Academie Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, België

Gelieve uw komst te bevestigen via hannes@contourmechelen.be met vermelding of  u al dan niet wenst deel te nemen aan de lunch


CONTOUR 7, BIENNALE VOOR BEWEGEND BEELD

KUNSTENAARS
AaBbPp | A Dog Republic and RAM Radioartemobile | Sander Breure and Witte van Hulzen | Andrea Büttner | Jan Fabre | Michael Fliri | Chiara Fumai | Johan Grimonprez | Fabrice Hyber | Rabih Mroué | Ana Prvacki | Michael Rakowitz | Gilad Ratman | Albert Serra | Slavs and Tatars | Nedko Solakov | Javier Téllez | Grazia Toderi | An van. Dienderen | Angel Vergara | Gilberto Zorio

ADVIES
Chus Martìnez | W. J. T. Mitchell | Hilde Van Gelder

CURATOR
Nicola Setari


PRAKTISCHE INFO

Startpunt CONTOUR 7
Academie Mechelen
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Contact
Hannes Dereere             
Communicatie en pers 
Contour Mechelen vzw
T +32 (0)15 33 08 01
hannes@contourmechelen.be

Persmap en persbeelden in hoge resolutie te verkrijgen via hannes@contourmechelen.be

MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.
— INVITATION PRESS PREVIEW 27.08

Dear,

CONTOUR 7, a Moving Image Biennale in Mechelen, will open to the public from Saturday 29 August until Sunday 8 November 2015. This edition bears the artistic mark of curator Nicola Setari who has chosen Fooling Utopia as its motto..

CONTOUR 7 is dedicated to Thomas More, the English humanist and statesman. During a visit to Flanders, which included a stop in Mechelen in the summer of 1515, More wrote the bulk of his book on the ideal commonwealth, the island of Utopia.

The Biennale will feature new and existing work by over twenty international artists spread across six venues in the City of Mechelen: Academie Mechelen, Cultural Centre Mechelen, the Vlietenkelder, city museum Hof van Busleyden, Kazerne Dossin and De Noker.


PRESS PREVIEW THURSDAY 27 AUGUST 2015

We kindly invite you to our press preview on THURSDAY 27th OF AUGUST 2015

10:00 – 10:30
Introduction by curator Nicola Setari with coffee and/or tea at the starting point of CONTOUR 7
10:30 – 13:00
Guided tour along the artworks and locations of CONTOUR 7
13:00 – 14:00
Lunch in burgerbar Il Cardinale, where there are CONTOUR 7-burgers available, with vegetarian option, especially for the occasion of the Biennale - not obligatory 
14:00 – 16:00 
Possibility to visit the locations and works separately

The starting point of CONTOUR 7 is located at Academie Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, Belgium


Please make sure to confirm your presence via hannes@contourmechelen.be with the explicit mention whether or not you would like to participate in the lunch


CONTOUR 7, A MOVING IMAGE BIENNALE

ARTISTS
AaBbPp | A Dog Republic and RAM Radioartemobile | Sander Breure and Witte van Hulzen | Andrea Büttner | Jan Fabre | Michael Fliri | Chiara Fumai | Johan Grimonprez | Fabrice Hyber | Rabih Mroué | Ana Prvacki | Michael Rakowitz | Gilad Ratman | Albert Serra | Slavs and Tatars | Nedko Solakov | Javier Téllez | Grazia Toderi | An van. Dienderen | Angel Vergara | Gilberto Zorio

ADVISORS
Chus Martìnez | W. J. T. Mitchell | Hilde Van Gelder

CURATOR
Nicola Setari


PRACTICAL INFORMATION

Starting point CONTOUR 7
Mechelen Academy
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Contact
Hannes Dereere 
Communication and press 
Contour Mechelen vzw
T +32 (0)15 33 08 01
hannes@contourmechelen.be

Press kit and press images in high resolution available at hannes@contourmechelen.be

MORE INFO ON WWW.CONTOUR7.BE
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.
— INVITATION À LA PRESSE 27.08
— INFORMATIONS PRATIQUES

Bonjour,

CONTOUR 7, la Biennale de l'Image en Mouvement, aura lieu 29 Août jusqu'à 8 Novembre 2015. Le commissaire de cette édition est Nicola Setari.

CONTOUR 7 est dédié à l'humaniste Thomas More. C'est à l'été 1515, lors d'un séjour en Flanders le menant également à Malines, qu'il rédigea la majeure partie de son oeuvre consacrée à l'état idéal, l'Ile de Utopia.

CONTOUR 7 présentera le travail de plus de vingt artistes internationaux dans différents lieux de la ville de Malines: l'Académie Malines, Centre Culturel Malines, De Vlietenkelder, Hof van Busleyden, Kazerne Dossin et De Noker.


PROGRAMME AVANT-PREMIÈRE JEUDI 27.08

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre avant-première pour la presse le JEUDI 27 AOÛT 2015 

10:00 – 10:30
Introduction du commissaire Nicola Setari avec café et/ou thé au point de départ de CONTOUR 7
10:30 – 13:00
Promenade guidée de toutes les oeuvres et toutes les sites de CONTOUR 7 
13:00 – 14:00
Lunch offert au burgerbar Il Cardinale, avec pour l'occasion de la Biennale un burger CONTOUR 7, avec option végétarienne - présence optionnelle 
14:00 – 16:00
Possibilité de découvrir les sites par vous-même                 

Le point de départ de CONTOUR 7 est à l'Académie Malines, Minderbroedersgang 5, 2800 Malines, Belgique 

Merci de confirmer votre présence via hannes@contourmechelen.be en mentionnant si vous désirez participez ou non au lunch


CONTOUR 7, LA BIENNALE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT

ARTISTES
AaBbPp | A Dog Republic and RAM Radioartemobile | Sander Breure and Witte van Hulzen | Andrea Büttner | Jan Fabre | Michael Fliri | Chiara Fumai | Johan Grimonprez | Fabrice Hyber | Rabih Mroué | Ana Prvacki | Michael Rakowitz | Gilad Ratman | Albert Serra | Slavs and Tatars | Nedko Solakov | Javier Téllez | Grazia Toderi | An van. Dienderen | Angel Vergara | Gilberto Zorio

CONSEIL 
Chus Martìnez | W. J. T. Mitchell | Hilde Van Gelder

COMMISSAIRE 
Nicola Setari


INFORMATIONS PRATIQUE

Point de départ CONTOUR 7
l'Académie Malines 
Minderbroedersgang 5
2800 Malines

Contact
Hannes Dereere 
Communication et presse
Contour Mechelen asbl 
T +32 (0)15 33 08 01
hannes@contourmechelen.be

Dossier de presse et images des presse en haute résolution disponible par hannes@contourmechelen.be

PLUS D'INFO SUR WWW.CONTOUR7.BE
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

Contour, Vlaamse overheid, stad Mechelen.
 
.
.