.
. 


CONTOUR 7, het Directoraat-Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België nodigen u graag uit op het Utopia & Europa Salon op 7 oktober 2015 in het Hof van Busleyden te Mechelen. Dit salon is het eerste in een reeks van drie salons die worden georganiseerd binnen de context van CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld te Mechelen. De volgende edities, waarvan sprekers en thema later worden aangekondigd, vinden plaats op 14 en 28 oktober.

CONTOUR 7 wordt opgedragen aan de humanist en staatsman Thomas More, die als martelaar stierf en auteur was van Utopia, het meest gedebatteerde boek over politieke theorie ooit. Het Utopia & Europa Salon behandelt de vragen die aan de basis van Utopia liggen, en vindt plaats in het fysieke bijzijn van de eerste en derde editie van More zijn Utopia, die in de expositieruimtes van CONTOUR 7 te bezichtigen zijn.

Elk salon wordt georganiseerd in een speciaal ontworpen omgeving en opgebouwd rond een groeps- of panelgesprek of een lezing, en in beide gevallen gevolgd met een publiek debat. Centraal in het salon staat de vraag wat de rol van kunstenaars, schrijvers en denkers in het huidige Europa is. Hoe vormen hun utopische ideeën een essentiële bijdrage tot het algemeen belang? En hoe dragen ze bij tot de zoektocht van Europa naar een hedendaags verhaal?

Het salon vindt plaats in de ondergrondse tentoonstellingsruimtes van het Hof van Busleyden, waar je eveneens de Biënnale voor Bewegend Beeld CONTOUR 7 kunt bezoeken met o.a. de Fooling Utopia Bibliotheek.Het Utopia & Europa Salon wordt eveneens georganiseerd binnen het kader van New Narrative For Europe van de Europese Commissie, dat zich focust op jonge mensen in de landen van de Europese Unie. New Narrative for Europe is een initiatief dat zich binnen culturele, wetenschappelijke en artistieke sectoren engageert voor een duurzaam gesprek over de vele verhalen van Europa.

Meer informatie: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htmUTOPIA & EUROPA SALON #1 - 7 OKTOBER 2015

“ON THE QUESTION OF GOOD COUNCIL TO THE POWERFUL”

Sprekers |
Luuk van Middelaar – politiek filosoof
Fabrice Hyber – hedendaags beeldend kunstenaar
Ingo Niermann – schrijver en kunstenaar

Moderator |
Chus Martínez – curator, kunsthistoricus en filosoof

Programma |
18:30 – 20:00
Utopia & Europa Salon #1 met Luuk van Middelaar, Fabrice Hyber en Ingo Niermann, gemodereerd door Chus Martínez, inleiding door Nicola Setari
In het Hof van Busleyden is CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld, vanaf 17:00 uitzonderlijk open voor bezoekers

Locatie |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen

Taal |
Engels

Prijs |
Gratis

BELANGRIJK: REGISTRATIE IS VERPLICHT OP WWW.CONTOUR7.BE/NL/UTOPIA-EUROPA-SALON-1


MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE

Disclaimer: Het Utopia & Europa Salon #1 wordt gefilmd en mogelijk gepubliceerd op de websites van CONTOUR 7, het Directoraat Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.


CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium have the pleasure of inviting you to the Utopia & Europa Salon on October 7, 2015 in Hof van Busleyden, Mechelen. This salon will be a first in a series of three salons to be organized within the context of CONTOUR 7, a Moving Image Biennale in Mechelen. The following dates are October 14 and October 28, speakers and theme for these salons will be announced in a separate communication.

CONTOUR 7 is dedicated to the humanist and statesman Thomas More, who died a martyr and was the author of the most debated book in political theory, Utopia. The Utopia & Europa Salon is symbolically tied to the questions at the heart of Utopia and is organised in the physical proximity of the first and third edition of More’s Utopia, which are presented in the exhibition spaces of CONTOUR 7.

Each salon will take place in a specially designed environment and will be structured around either a group of panel presentations or a keynote lecture, in both cases, followed by a debate with the participants in the audience. The central question the salon addresses is the role of artists, writers and thinkers in Europe today. How do their utopian ideas form an essential contribution to the realisation of the common good? And how do they contribute to Europe’s search for a contemporary narrative?

The salon is located in the underground exhibition area of Hof Van Busleyden, where you will also be able to visit the regular program of CONTOUR 7, a Moving Image Biennale, including the Fooling Utopia Library.The Utopia & Europa Salon is organized also in the framework of the European Commission's New Narrative for Europe actions with a focus on young people in countries of the European Union. New Narrative for Europe is an initiative that engages the cultural, scientific and artistic sectors in the ongoing discussion on the many narratives on Europe.

More information: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htmUTOPIA & EUROPA SALON - OCTOBER 7 2015

“ON THE QUESTION OF GOOD COUNCIL TO THE POWERFUL”

Speakers |
Luuk van Middelaar – political philosopher
Fabrice Hyber – contemporary visual artist
Ingo Niermann – writer, novelist and artist

Moderator |
Chus Martínez – curator, art historian and philosopher

Program |
18:30 – 20:00
Utopia & Europa Salon #1 with Luuk van Middelaar, Fabrice Hyber and Ingo Niermann, moderated by Chus Martínez, introduction by Nicola Setari
At Hof van Busleyden, the Moving Image Biennale CONTOUR 7 will be exceptionally open for visitors starting from 17:00

Venue |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen

Language |
English

Price |
Free

IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT REGISTRATION IS REQUIRED AT WWW.CONTOUR7.BE/EN/UTOPIA-EUROPA-SALON-1


MORE INFO AT WWW.CONTOUR7.BE

Disclaimer: the Utopia & Europa Salon #1 will be filmed and possibly published on the websites of CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

.
.