.
. 


CONTOUR 7, het Directoraat-Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België nodigen u graag uit op het Utopia & Europa Salon #3 op 28 oktober 2015 in het Hof van Busleyden te Mechelen. Dit salon wordt georganiseerd binnen de context van CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld te Mechelen.

CONTOUR 7 wordt opgedragen aan de humanist en staatsman Thomas More, die als martelaar stierf en auteur was van Utopia, het meest gedebatteerde boek over politieke theorie ooit. Het Utopia & Europa Salon behandelt de vragen die aan de basis van Utopia liggen, en vindt plaats in het fysieke bijzijn van de eerste en derde editie van More zijn Utopia, die in de expositieruimtes van CONTOUR 7 te bezichtigen zijn.

Elk salon wordt georganiseerd in een speciaal ontworpen omgeving en opgebouwd rond een groeps- of panelgesprek of een lezing, en in beide gevallen gevolgd door een publiek debat. Centraal in het salon staat de vraag wat de rol van kunstenaars, schrijvers en denkers in het huidige Europa is. Hoe vormen hun utopische ideeën een essentiële bijdrage tot het algemeen belang? En hoe dragen ze bij tot de zoektocht van Europa naar een hedendaags verhaal?Het Utopia & Europa Salon wordt eveneens georganiseerd binnen het kader van New Narrative For Europe van de Europese Commissie, dat zich focust op jonge mensen in de landen van de Europese Unie. New Narrative for Europe is een initiatief dat zich binnen culturele, wetenschappelijke en artistieke sectoren engageert voor een duurzaam gesprek over de vele verhalen van Europa.

Meer informatie: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htm


UTOPIA & EUROPA SALON #3 - 28 OKTOBER 2015

“ON THE RELEVANCE OF THE RENAISSANCE FOR CONTEMPORARY EUROPE”

Deelnemers |
Andrea Büttner – beeldend kunstenaar
Patricia Falguières – kunstfilosofe
A Dog Republic

Moderator |
Nicola Setari – curator CONTOUR 7

Programma |
17:00 – 17:45
Masterclass Andrea Büttner (in Cultuurcentrum Mechelen)
17:45 – 18:00
Verplaatsing naar CONTOUR 7-locatie Hof van Busleyden
18:30 – 19:00
Lezing Patricia Falguières
19:00 – 19:30
Debat gemodereerd door Nicola Setari
19:30 – 21:00
Screening La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) met live soundtrack


Regie: A Dog Republic & René Clément
Scenario: Kopec & René Clément
Cast: Jean Clarieux, Jean Daurand, Jacques Desagneaux, & Yona Friedman
Montage: Jean-Baptiste Decavèle & Nico Dockx
Producent: Balkis Berger-Dobermann
Fotografie: Jean-Baptiste Decavèle & Nico Dockx
Geluid/ Muziek: Helena Sidiropoulos, Lamont Stigler, Krist Torfs & Dave Vanderplas
Mix: Bert Aerts
Genre: documentaire / fictie
Duur: 90’
1945, 2014-5 Frankrijk/ België/ Thailand


De film/performance La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) is geproduceerd en mogelijk gemaakt door Beaufort Buiten De Grenzen 2015

De Masterclass van Andrea Büttner werd mede mogelijk met de steun van het Goethe Institut

Locatie |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (ingang via Sint-Jansstraat) | Masterclass Andrea Büttner te Cultuurcentrum Mechelen – Minderbroedersgang 5, Mechelen

Taal |
Engels

Prijs |
Gratis

BELANGRIJK: REGISTRATIE IS VERPLICHT OP WWW.CONTOUR7.BE/NL/UTOPIA-EUROPA-SALON-3

Disclaimer: Het Utopia & Europa Salon #1 wordt gefilmd en mogelijk gepubliceerd op de websites van CONTOUR 7, het Directoraat Generaal voor Educatie en Cultuur van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België


CONTOUR 7 NOG DRIE WEKEN OPEN

De Biënnale voor Bewegend Beeld CONTOUR 7, gecureerd door Nicola Setari en opgedragen aan Thomas More, gaat haar laatste drie weken in. Nog tot en met 8 november 2015 kunt u komen kijken naar videokunst van internationaal niveau op tot de verbeelding sprekende locaties in de Mechelse binnenstad.

Het parcours van de Biënnale leidt je o.a. naar de expositieruimtes zoals Cultuurcentrum Mechelen, de ondergrondse gangen van De Vlietenkelder, de oude vertrekken van Hof van Busleyden, het museum van Kazerne Dossin en de gerenoveerde kapel met binnentuin van De Noker.

MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in CONTOUR 7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.


CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium have the pleasure of inviting you to the Utopia & Europa Salon #3 on 28 October 2015 in Hof van Busleyden, Mechelen. This salon is organised within the context of CONTOUR 7, a Moving Image Biennale in Mechelen.

CONTOUR 7 is dedicated to the humanist and statesman Thomas More, who died a martyr and was the author of the most debated book in political theory, Utopia. The Utopia & Europa Salon is symbolically tied to the questions at the heart of Utopia and is organised in the physical proximity of the first and third edition of More’s Utopia, which are presented in the exhibition spaces of CONTOUR 7.

Each salon takes place in a specially designed environment and is structured around either a group of panel presentations or a keynote lecture, in both cases, followed by a debate among the participants and with the audience. The central question the salon addresses is the role of artists, writers and thinkers in Europe today. How do their utopian ideas form an essential contribution to the realisation of the common good? And how do they contribute to Europe’s search for a contemporary narrative?The Utopia & Europa Salon is organised also in the framework of the European Commission's New Narrative for Europe actions with a focus on young people in countries of the European Union. New Narrative for Europe is an initiative that engages the cultural, scientific and artistic sectors in the ongoing discussion on the many narratives on Europe.

More information: www.ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/index_en.htm


UTOPIA & EUROPA SALON #3 - 28 OCTOBER 2015

“ON THE RELEVANCE OF THE RENAISSANCE FOR CONTEMPORARY EUROPE”

Participants |
Andrea Büttner – visual artist
Patricia Falguières – philosopher of art
A Dog Republic

Moderator |
Nicola Setari – curator CONTOUR 7

Program |
17:00 – 17:45
Masterclass Andrea Büttner (in Cultuurcentrum Mechelen)
17:45 – 18:00
Move to CONTOUR 7-venue Hof van Busleyden
18:30 – 19:00
Lecture Patricia Falguières
19:00 – 19:30
Debate moderated by Nicola Setari
19:30 – 21:00
Screening La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) with live soundtrack


Regie: A Dog Republic & René Clément
Scenario: Kopec & René Clément
Cast: Jean Clarieux, Jean Daurand, Jacques Desagneaux, & Yona Friedman
Mounting: Jean-Baptiste Decavèle & Nico Dockx
Producer: Balkis Berger-Dobermann
Photography: Jean-Baptiste Decavèle & Nico Dockx
Sound/ Music: Helena Sidiropoulos, Lamont Stigler, Krist Torfs & Dave Vanderplas
Mix: Bert Aerts
Genre: documentary / fiction
Duration: 90'
1945, 2014-5 France/ Belgium/ Thailand


The film/performance La Bataille du Rail (extended Let’s Talk Peace! version) is produced and made possible by Beaufort Beyond Borders 2015

The Masterclass of Andrea Büttner is also made possible thanks to the support of Goethe Institut

Venue |
Hof van Busleyden – Frederik de Merodestraat 65, Mechelen (entrance via Sint-Jansstraat) | Masterclass Andrea Büttner at Mechelen Cultural Centre – Minderbroedersgang 5, Mechelen

Language |
English

Price |
Free

IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT REGISTRATION IS REQUIRED AT WWW.CONTOUR7.BE/EN/UTOPIA-EUROPA-SALON-3

Disclaimer: the Utopia & Europa Salon #1 will be filmed and possibly published on the websites of CONTOUR 7, the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission and the Representation of the European Commission in Belgium


THREE WEEKS OF CONTOUR 7 TO GO

A Moving Image Biennale CONTOUR 7, curated by Nicola Setari and dedicated to Thomas More, is heading for its final three weeks. Until the 8th of November 2015, you are able to visit the exhibition with contemporary video-art of international acclaim across several historical venues in Mechelen.

The parcours of the Biennale leads the visitors to the exhibition spaces of Mechelen Cultural Centre, the underground cellars of De Vlietenkelder, the ancient house of Hof van Busleyden, the museum of Kazerne Dossin and the renovated chapel and courtyard of De Noker.

MORE INFO AT WWW.CONTOUR7.BE
You receive this invitation because we think you might be interested in CONTOUR 7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

.
.